ERFARENHET OCH ENGAGEMANG

Nybron Advokater består av fem advokater och delägare, med flera decenniers erfarenhet av att arbeta tillsammans i de mest krävande affärsjuridiska ärendena.

Vår verksamhet bygger på engagemang och på direkt och senior rådgivning från byråns delägare. Vår övertygelse är att klienten får tillgång till den bästa kvaliteten och kontinuiteten om ärendena rent faktiskt hanteras av oss själva.

Vi är primärt verksamma inom bank & finans, bolagsrätt, fastigheter, kommersiell avtalsrätt, M&A och tvistlösning.