Charlotta Falkman

Advokat Ι Partner

CV Svenska

CV English

V-Card

Charlotta är specialiserad på tvistlösning, men har även lång erfarenhet av bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Hon uppträder som ombud i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden samt i domstolsprocesser. Charlotta har erfarenhet av tvister inom olika områden och branscher, men med särskilt fokus på tvister relaterade till företagsöverlåtelser, kommersiella avtal, licensavtal, försäkring och styrelse- och professionsansvar.

Charlotta utses ofta till skiljedomare i komplexa kommersiella tvister, såväl svenska som internationella. Charlotta satt i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) under åren 2016–2021, de två sista åren som ordförande. 

Charlotta Falkman tilldelades Advokatsamfundets pris 2021 för framstående insatser inom advokatyrket.

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Tvistlösning
Skiljedomaruppdrag
Bolagsrätt
Kommersiella avtal 
Rättsutredningar och utlåtanden

ERFARENHET
Nybron Advokater, Partner, 2022–
Gernandt & Danielsson, 1997–2022 (Partner 2007–2022)
Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1996–1997
Trainee Vinge, 1995

UTBILDNING
Skiljedomarutbildningen (anordnad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Swedish Arbitration Association, SAA), 2010
Jur kand, Uppsala universitet, 1995
Schweizisk och fransk bolagsrätt samt schweizisk bankrätt, Université de Lausanne, Schweiz, 1993–1994

SPRÅK
Svenska
Engelska
Franska

I RÄTTSSAMHÄLLET
Ledamot i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), 2016–2021 (ordförande 2020–2021)
Förordnad förlikningsman hos Internationella centret för biläggande av investeringstvister (ICSID)
Ordförande i Sveriges advokatsamfunds straffavgiftsnämnd
Ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, 2010–2020
Medlem av redaktionen för Svensk Juristtidning sedan 2013
Undervisning på fördjupningskursen Civilprocessföring vid Uppsala universitet sedan 2018
Ordförande i arbetsgruppen för översyn av straffavgiftens maxbelopp, tillsatt av Advokatsamfundets styrelse, 2020
Ledamot av Swedish Arbitration Associations Executive Committee, 2015–2019
Ledamot av forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning vid SCCL – Stockholm Centre for Commercial Law, 2018–2020

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2000

RANKNING
Rankad inom dispute resolution av Chambers & Partners