DANIEL LINDÄNGE GUTMAN

Advokat Ι Partner

+46 (0) 79 358 77 00
daniel.gutman@nybronadvokater.se

CV Svenska

CV English

V-Card

Daniel har en mycket bred affärsjuridisk praktik. Han har över tio års erfarenhet av M&A och kommersiella avtal i flera olika sektorer, innefattande tillverkande industrier, energi, tech och retail. Daniels arbete på fastighetsrättens område omfattar fastighetstransaktioner, hyra och andra nyttjanderätter, fastighetsbildning samt miljörätt.

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN
M&A
Fastigheter, nyttjanderätter och miljö
Bolagsrätt
Kommersiella avtal
Tvistlösning 

ERFARENHET
Nybron Advokater, Partner, 2022–
Gernandt & Danielsson, 2012–2022
Setterwalls, 2010–2012
Beredningsjurist, Hyresnämnden i Göteborg, 2010
Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2008–2010
Forskningsamanuens, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet, 2006–2007

UTBILDNING
Jur kand, Lunds universitet, 2007
Suffolk University, 2006
University of Melbourne, 2005

SPRÅK
Svenska
Engelska

I RÄTTSSAMHÄLLET
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2013