Nybron Advokater medverkar i fastighetstransaktion

Nybron Advokater har biträtt en svensk klient vid avyttringen av ett bestånd av industrifastigheter i Stockholm och Mälardalen till en utländsk investerare.