Nybron Advokater medverkar vid etableringen av fastighetsbolaget Vendus

Vendus Sweden AB (publ), ett fastighetsbolag etablerat av Carnegie Investment Bank AB, Venandi Fastigheter (V Real Invest AB) och MEL & ME Fastighet AB, har förvärvat samtliga aktier i V Real Estate AB, ett fastighetsbolag med inriktning på livsmedelsfastigheter, från Venandi Fastigheter. V Real Estate AB äger 37 fastigheter med ett fastighetsvärde på cirka 2 miljarder kronor.

Nybron Advokater har varit rådgivare till Venandi Fastigheter i transaktionen.

För mer information se nedan länk till pressmeddelande (endast på svenska).
Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet etablerar Vendus genom en portföljaffär om 37 livsmedelsfastigheter värt cirka SEK 2.0 miljarder – Carnegie (cision.com)