Om byrån

Nybron Advokater består av sex medarbetare, varav fem advokater och delägare, som jobbat tillsammans under lång tid på annan byrå. Vi har flera decenniers erfarenhet av de mest krävande och komplexa transaktionerna och tvisterna.

Vår verksamhet bygger på engagemang och på direkt och senior rådgivning från byråns delägare. Vår övertygelse är att klienten får tillgång till den bästa kvaliteten och kontinuiteten om ärendena rent faktiskt hanteras av oss själva.

Vi är primärt verksamma inom bank & finans, bolagsrätt, fastigheter, kommersiell avtalsrätt, M&A och tvistlösning. Nybrons advokater tar regelmässigt skiljedomaruppdrag. Vi gör också ansvars- och complianceutredningar och avger rättsutlåtanden. Vi anlitas även som rådgivare till, eller ledamot av, styrelserna i olika bolag.

Delägarna i Nybron Advokater har en samsyn om värderingar och om vad advokatrollen innefattar. Den bär många av oss med sig från tiden på Nybrogatan, där flera av oss började vår bana. Därför kallar vi oss Nybron Advokater. Vi är oberoende av formella nätverk, men har utmärkta kontakter på utländska advokatbyråer när våra klienter behöver råd om utländsk rätt eller en utländsk samarbetspartner.

Nybron Advokaters affärsidé är att erbjuda högkvalitativ affärsjuridisk rådgivningsverksamhet med moderna och effektiva arbetsmetoder.

Våra klienter spänner över snart sagt hela det affärsjuridiska fältet och omfattar såväl stora, medelstora som mindre företag och institutioner samt privatpersoner. Klienterna återfinns såväl inom som utom Sverige.