Charlotta Falkman är Årets Advokat 2021!

Vi är glada över att Charlotta har tilldelats advokatsamfundets pris 2021 för framstående insatser inom advokatyrket. ”Jag visste att jag hade gjort insatser, men inte att de anses så framstående. Det är en ära att ha fått priset, jag är mycket stolt” säger Charlotta. Motiveringen lyder som följer:


”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang i och kunskap om advokatetik. Årets advokat har, genom sitt mångåriga engagemang i disciplinnämnden och som ordförande i arbetsgruppen för översyn av straffavgiften, bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår. Årets advokat har också genom sitt arbete som skiljedomare och ordförande i Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut bidragit till att förbättra jämställdheten i skiljeförfaranden.”