Kuriosa

Var hittar jag Nybron? Svaret är: det gör du inte. Fast, på sätt och vis, kanske du gör det ändå.

Under medeltiden var nuvarande Berzelii park en havsvik som kallades Packaretorgsviken eller Katthavet. Den slutade vid det så kallade Packaretorget där båtar angjorde och lasterna stuvades om. Viken överbryggades av en bro, Gamla Ladugårdsbron.

Ladugårdslandsbron på en karta från 1642. Källa: Stockholms stadsmuseum

1642

För att ansluta Blasieholmen med Ladugårdslandet vid Nybro hamnplan (ungefär där dagens Nybrogatan slutar i jämnhöjd med Dramaten) anlades dock ca 1640 en mycket ståtligare bro, Nybron. Bron mätte närmare 200 meter och hade en stensatt körbana och vindbrygga för att möjliggöra infart till Packaretorget. Nybron kallades även Ladugårdslandsbron, Nya Ladugårdslandsbron och Stenbron.

Under 1830-talet moderniserades Nybron och man lät uppföra gjutjärnsräcken med vackra, marint inspirerade utsmyckningar. Räckena tillverkades på Ludwigsbergs verkstad i Stockholm.

I takt med landhöjningen kröp havsbandet så sakteliga utåt och Katthavet blev allt grundare och sumpigare. Efterhand bestod viken mestadels av träskmark.

Nybron (Ladugårdslandsbron) 1855. Källa: Stockholms stadsmuseum

1855

Kort efter moderniseringen av bron beslutades därför, i hög grad på grund av kung Karl XIV Johan, att fylla ut viken innanför Nybron. Där viken tidigare brett ut sig anlades istället en park som kom att uppkallas efter vetenskapsmannen och kemisten Jöns Jacob Berzelius, som också står staty i mitten av parken.  

Sedermera kom trycket på Nybron från massorna som utfyllde Katthavet, eller Berzelii park som det nu hette, att bli övermäktigt för Nybron. Det beslutades att fylla viken också på den östra sidan om bron, ned mot nuvarande Nybrokajen. Därmed upphörde också Nybron att existera.

Men inte helt och hållet. Ett av de rejäla gjutjärnsräckena med havsmotiv blev nämligen kvar. Idag står det alltjämt kvar, närmast trotsigt, längs Berzelii parks östra del där det avgränsar parken från Nybroplan.

 

Räckets utsmyckning har utgjort inspiration till Nybron Advokaters logotyp, signerad DOT Stockholm.