Nybron Advokater företräder Vencura

Vencura AB har avyttrat en portfölj bestående av fem samhällsfastigheter i Karlshamn samt ett vårdboende i Gävle. Total uthyrbar area uppgår till cirka 11 200 kvadratmeter och drygt 85 procent av hyresintäkterna kommer från kommunala hyresgäster. Köpare är en internationell investerare.

Nybron Advokater har varit rådgivare till Vencura AB i transaktionen.

För mer information, se länkad artikel från Fastighetsvärlden.